Gustav Lindkvist, juris doktor– ”Assistansberättigade riskerar bli förlorare”