Planerar du att byta assistansanordnare/bolag?

Vi vet att ett byte av assistansbolag kan vara svårt och förvirrande om du inte är insatt. Därför tar vi hand om hela det administrativa arbetet vid byte av assistansanordnare/bolag. Vi är behjälpliga vid uppsägning av förgående avtal och vi kontaktar kommunen och Försäkringskassan.

Våra jurister/rådgivare finns alltid till hands om behov skulle uppkomma.

PS: ett byte innebär inte att du kommer att förlora timmar eller annat liknande. Det är inte vi assistansanordnare/bolag som bestämmer det!!