Funktionsrätt säger nej till bidragsspärr och sanktionsavgifter

Nicklas Mårtensson är generalsekreterare för Funktionsrätt Sverige.

Foto: Linnea Bengtsson.

I förbundets remissvar på bidragsbrottsutredningen uttrycks oro för att de föreslagna åtgärderna kommer att göra det svårare för……..

Läs vidare här