Våra tjänster

Spira Assistans AB startade 2010 och 2011 fick vi vårt tillstånd från socialstyrelsen. Bolagets ledord ”Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter – Spira Assistans skapar Möjligheter” är något som genomsyrar hela vårt tänk gentemot våra kunder och samarbetspartners.

Spira Assistans har till skillnad från många andra företag i branschen juridiska kunskaper inom området och bred erfarenhet av olika funktionsnedsättningar såväl hos barn som hos vuxna.