Ansök om assistans

Vi erbjuder kostnadsfri stöd och rådgivning (svenska, spanska och engelska). Vi kan hjälpa dig i kontakten med olika myndigheter och vårdgivare. Vi är behjälpliga med ansökningar till din kommun samt till Försäkringskassan. Om du får avslag på din ansökan hjälper vi dig att överklaga beslutet och stödjer dig igenom processen och tar hjälp av vår jurist om behov finns.

Läs mer om det i texten under ”Ansökningsprocessen”

Ansökningsprocessen

Hjälpbehov ska styrkas med intyg när du gör ansökan

  • Du ber din läkare om ett läkarutlåtande för assistansersättning som beskriver din funktionsnedsättning och hur den påverkar dig.
  • En ADL-bedömning utförd av en arbetsterapeut från din kommun
  • Andra intyg som styrker dina specifika behov för ändamålet

När du fått det underlag/intyg tar du kontakt med oss. 

Du kommer först att få prata med vår personal på kontoret som har god kännedom om personlig assistans och som kan svara på de flesta frågor, inför processen går vi därför igenom dygnet, moment for moment, för att säkerställa att ansökan blir komplett. Därefter går vår grupp av erfaren personal igenom, granska intygen så att underlaget är tillräckligt för att ansöka om assistansersättning från Försäkringskassan, eller personlig assistans från kommunen.

Om du väljer oss och att gå vidare med ansökan.

Som assistansanordnare så skickar vi ett uppdragsavtal och fullmakt till dig för påskrift. Vi hjälper dig samtidigt att upprätta och skicka in en ansökan till Försäkringskassan om assistansersättning och / eller en ansökan om personlig assistans till den kommunen du tillhör.

När de har fått din ansökan kommer någon av kommunens handläggare och Försäkringskassans att bekräfta att ansökan kom in. Därefter kontaktar de dig eller oss på bolaget och bokar en tid antigen hemma hos dig, kommun eller på Försäkringskassan. Du får ta med andra personer i utredningsmöten som stöd om så önskas, vi finns med dig om du så önskar. Du får även kontakt med någon på företaget som kommer att hjälpa dig i kontakten med Försäkringskassan och kommunen.

När kan man förvänta sig beslut?

När du lämnat in en ansökan om personlig assistans ska handläggningen ske skyndsamt både hos kom­mun och Försäkringskassan. Då det är en omfattande utredning som behöver göras, kan du räkna med att det tar cirka 4–6 månader innan ett beslut har fattats. Men det kan ta längre tid om det saknas nödvändiga underlag.

När/om du blivet beviljad assistans hjälper vi dig på Spira Assistans dig

Att skicka in alla handlingar som myndigheterna vill ha för att du ska kunna starta igång med din personliga assistans. Vi hjälper dig även att rekrytera personliga assistenter eller om du vill att vi ska anställa dina anhöriga, bekanta eller vänner. Därefter tar vi ett helhetsansvar för din assistans och gör uppföljning med dig om mer assistans behov skulle uppstå i framtiden. Det betyder att du kan lämna över allt ansvar till oss, så att du kan fokusera på dig själv och din vardag.

Om du får ett avslag

Om du får ett avslag, eller beviljas färre timmar än vad du ansökte om, har du rätt i första steget att begära om omprövning av beslut.

andra steget om du får ett avslag på begäran om omprövning av beslut överklagar vi till Förvaltningsrätten. Om Förvaltningsrätten inte ändrar tidigare beslut överklagar vi till Kammarrätten för att få ditt ärende prövat, allt detta gör vi bara om det är det du önskar.

Om Kammarrätten tar upp ditt ärende men inte ändrar tidigare beslut kan du ansöka om prövningstillstånd hos Högsta förvaltningsdomstolen.

Om du är nöjd med ditt beslut hjälper vi på Spira Assistans dig

Med redovisning, tidrapportering, rekrytering och annat som behövs för att du ska kunna få personlig assistans. I vår tjänst ingår även juridisk rådgivning och hjälp, exempelvis om du senare har behov av fler timmar personlig assistans.