Vi hjälper dig med ansökan!

Vi erbjuder kostnadsfri stöd och rådgivning (svenska, spanska och engelska). Vi kan hjälpa dig i kontakten med olika myndigheter och vårdgivare. Vi är behjälpliga med ansökningar till din kommun samt till Försäkringskassan. Om du får avslag på din ansökan hjälper vi dig att överklaga beslutet och stödjer dig igenom processen och tar hjälp av vår jurist om behov finns.

Om du beviljas personlig assistans rekryterar vi personal efter dina individuella önskemål och behov. Du väljer själv hur delaktig du vill vara under rekryteringsprocessen.