Regleringsbrev

Försäkringskassans regleringsbrev 2020

Thomas Hammarberg, fd människorättskommissionär –”Grunden är mänskliga rättigheter utifrån en etik om allas lika värde”