Stärkt rätt till personlig assistans 2024 – hur har det gått?

När infrias förhoppningarna om stärkt rätt till personlig assistans…..

Läs vidare här