Bolaget

Spira Assistans AB startade 2010 med tanken att kunna förbättra levnadsvillkoren och öka rätten till Assistans på lika villkor. Redan 2011 fick vi vårt tillstånd från Socialstyrelsen att bedriva personlig assistans.

Bolagets ledord ”Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter – Spira Assistans skapar Möjligheter” är något som genomsyrar hela vårt tänk gentemot våra kunder och samarbetspartners. Vi finns för att vi vill förändra och vi strävar ständigt efter att bli bättre, vi utgår från närhetsprincipen. Med detta menar vi att du som kund samt personlig assistent har nära till ledningen, det anser vi är viktigt för att föra en god dialog mellan alla inblandade.

Spira Assistans har till skillnad från många andra företag i branschen juridiska kunskaper inom området och bred erfarenhet av olika funktionsnedsättningar såväl hos barn som hos vuxna.