Har du rätt till personlig assistans?

Rätten till personlig assistans bestäms av Lagen om Stöd och Service till Vissa funktionshindrade (LSS). LSS är en rättighetslag vilket innebär att om du uppfyller vissa kriterier har du rätt till personlig assistans. Det är den kommunen du bor i eller Försäkringskassan som gör en bedömning av dina behov.

Nedan beskriver vi de olika kriterier i stora drag. Om det är något som Du har frågor kring eller känner dig osäker på kring personlig assistans, ta kontakt med oss så förklarar vi närmare.