HFD prövar: När kan assistansanordnare få återkrav?

Högsta förvaltningsdomstolens plenisal. Foto: HFD

Högsta förvaltningsdomstolen ska pröva under vilka förutsättningar Försäkringskassan kan kräva assistansanordnare på återbetalning av assistansersättning.

Läs vidare här