Försäkringskassan: Du får använda assistanstimmar hur du vill

Försäkringskassan förtydligar att assistansanvändare har full frihet att använda beviljade assistanstimmar för valfria aktiviteter.

Läs vidare här