Det behövs flera lag- och förordningsändringar om efterskottsbetalning ska kunna införas

Therese Karlberg, ansvarig chef inom funktionshinder berättar att Försäkringskassan under en längre tid undersökt möjligheterna att införa efterskottsbetalning av assistansersättning..

Läs vidare här