Socialministern avvisar

Det blir ingen lagändring där kommunerna kan upphäva SoL och LSS-beslut i en Coronakris, säger socialminister Lena Hallengren.

Läs vidare här