Försäkringskassan, Helena Poirier – ”Grundläggande behov bör ersättas med Assistansberättigande behov”

”Kan inte ha ett tillståndskrav som i praktiken är verkningslöst”

Att assistansberättigade kan få ersättningen utbetald till sig själva och betala en anordnare utan tillstånd undergräver reformens legitimitet, säger Henrik Petrén som vill se en lagändring. 

Läs vidare här