Försäkringskassan, Helena Poirier – ”Grundläggande behov bör ersättas med Assistansberättigande behov”