Vissa kommuner tillåter dygnspass, andra inte..

JO:s kritik bör leda till att Försäkringskassan går igenom alla berörda beslut.

Läs vidare här