Försäkringskassan hade inte fog för omprövning av assistans

Försäkringskassan drog in assistansen för en 52-årig kvinna. Några få journalanteckningar tolkades som att hennes behov hade minskat.

Läs vidare här