Att höja ersättningen för personlig assistans gynnar hela samhället

Foto: Martina Holmberg/TT

Den statliga assistansersättningen ligger långt efter annan kostnadsutveckling.

Läs vidare här