ISF, Helena Poirier – Regeringens proposition ger dubbla budskap om från vilka hjälpbehov föräldraavdraget ska dras

Helena Poirier, Projektledare – ISF

Kraven för att beviljas tid för de nya grundläggande behoven är högt ställda med tanke på att….

Läs vidare här