ISF – oklart hur föräldraavdraget ska tolkas

Det är oklart hur bestämmelsen om schablonavdraget för föräldraansvar ska tolkas.

Läs vidare här