Regeringen presenterade idag en proposition

Regeringen presenterade idag en proposition med ett nytt grundläggande behov för stöd vid medicinska tillstånd som kräver ständig beredskap av en assistent. Två propositioner har nu lagts fram med lagändringar som börjar gälla 1 januari 2023.

Läs vidare här