Så vill Lars Lööw göra assistansen hållbar igen

Utredningen om statligt huvudmannaskap för personlig assistans kan förenkla hur rätten till personlig assistans beräknas.

Läs vidare här