Uppdelningen i grundläggande behov och övriga behov bör slopas

Dagens behovsbedömningar med minutbedömning in i minsta detalj och uppdelning av behov måste ersättas av ett nytt system, säger Sofia Nilsson. 

Läs vidare här