Partierna om timersättning, minuträkning och omprövningar

Tre nyckelfrågor inom personlig assistans – vad svarar partierna?

Läs vidare här