Antalet assistansberättigade nu 13 412

Antalet assistansberättigade beräknas fortsätta minska till mitten av 2023.

Läs vidare här