Bakläxa för IVO – tillstånd kan behållas om brister rättas till

Två domar från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ställer nya krav på IVO:s utredning när myndigheten utövar tillsyn över assistansbranschen.

Läs vidare här