Myndigheterna glömmer assistansberättigade…..

Assistansberättigade och våra rättigheter har glömts bort av myndigheterna under pandemin, vilket visar på okunskap och en bristande struktur angående ansvaret kring den personliga assistansen.

Läs vidare här