Försäkringskassan, Helena Poirier – Grundläggande behov bör ersättas med Assistansberättigande behov

Personlig assistans bör förstatligas och kommunala assistansbeslut flyttas över utan omprövning. Assistansersättningen bör ha ett schablonbelopp och det förhöjda timbeloppet bör tas bort. Omprövningar bör ske regelbundet, men med individuella tidsintervall. Det föreslår Försäkringskassan i sitt remissvar till LSS-utredningen.

Läs vidare här