Christian Källström, God Juridik – Det behövs både lagstiftning och starka politiska signaler

Försäkringskassan behandlar inte ansökningar om fler assistanstimmar om de bedömer att personen, utifrån dagens praxis, inte har rätt till assistansersättning. Detta är inte acceptabelt säger Christian Källström.

Läs vidare här