Djup besvikelse hos assistansanvändare över statsbudgeten

Rikdagen

Budgetpropositionen innebär en djup besvikelse när det gäller höjningen av assistansersättningen. Det säger Sophie Karlsson, ordförande för IfA, Intressegruppen för assistansberättigade.

Läs vidare här