Jag förstår att assistansersättningen är låg

Jag är väl införstådd med att dagens nivå på assistansersättningen är låg, och att det skapar problem.

Läs vidare här