Väntan kan bli lång när domstol beslutar om assistansersättning

Flera domstolar har fått mer att göra. Det här innebär till exempel att en del personer måste vänta lång tid, för att få veta hur det blir med deras assistansersättning eller sjukpenning.

Läs vidare Här