Den personliga assistansen har blivit en dystopi

Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA) anser att den personliga assistansen har blivit en dystopi. Många av behovsbedömningarna är så surrealistiska att de inte har någon funktion i verkligheten.

Läs vidare här