Ulrika Järkestig Berggren – En besparingsstrategi är att inte höra människor i utredningarna

Socialpolitiska mål i LSS som ”goda levnadsvillkor” och att ”kunna leva som andra”, har fått stå tillbaka för besparingsmål. Det visar en forskningsstudie av 100 utredningar av assistansersättning vid Försäkringskassan.

Läs vidare här