Schablonbeloppet höjs med 1,5 % 2020

Schablonbeloppet föreslås höjas med 1,5 % till 304,30 kr för år 2020. Kostnaderna för assistansersättning 2019 beräknas minska med 800 miljoner jämfört med tidigare prognos, eftersom antalet assistansberättigade minskar. Det framgår av regeringens budget för 2020. Bakom budgeten står S-MP regeringen och samarbetspartierna Liberalerna och Centern.

Läs vidare här