Stärkt rätt till personlig assistans vid behov av egenvård

Rikdagen

Ny lag om egenvård och nytt grundläggande behov i LSS (SoU35)

Lär vidare här