Riksdagen godkänner jättelyft för personlig assistans 2023

Riksdagen har antagit socialminister Lena Hallengrens och regeringens propositioner om stärkt rätt till personlig assistans.

Läs vidare här