Merkostnadsersättning för ditt barn år 2021

Meräkna alla merkostnader för funktionsnedsättningen noga. Jämför med Konsumentverkets beräkningar av normala kostnader. Ha koll på Försäkringskassans gränsvärden.

Läs vidare här