Målet är att utredningarna inte ska upplevas som integritetskränkande

Försäkringskassan har fått i uppdrag att till den 30 juni 2022 utveckla kunskapen om hur bedömningar av assistans ska bli mindre integritetskränkande och påfrestande, säger Lena Hallengren.

Läs vidare här