Härligt besked från Malmökommun

Tack Malmökommun för en bra dialog

Bifall