Både Kommunal och DHR ser positivt på regeringens tankar….

Både Kommunal och DHR ser positivt på regeringens tankar att inte återinföra karensdagen för vård och omsorgspersonal. Detta anser de borde gälla även personliga assistenter för att skydda assistansberättigade mot smittorisk.

Läs vidare här