Utan assistans kan jag inte leva mitt liv

Debattören: Min önskan är att jag inte ska behöva kämpa för varje rättighet

Läs vidare här