Thomas Hammarberg, fd människorättskommissionär

Thomas Hammarberg, fd människorättskommissionär –”Grunden är mänskliga rättigheter utifrån en etik om allas lika värde”

Läs vidare här