Regeringen vill försämra – IfA säger Nej!

IfA har i sitt remissvar angående andning och sondmatning framfört synpunkter på varför regeringen inte ska skriva in ”mycket privat och integritetskänslig” i lagen.

Läs vidare här