Regeringen gör ett nytt försök att slopa funkisskatten för 250 000 personer med sjukersättning eller aktivitetsersättning

Regeringen gör ett nytt försök att slopa funkisskatten för 250 000 personer med sjukersättning eller aktivitetsersättning.

Läs vidare här