Vård- och omsorgsförvaltningen lex Sarah-anmäler brott mot sekretessen

En medarbetare på ett av Helsingborgs stads LSS-boenden har i privata meddelanden på Messenger avslöjat information om en brukare till en personal på ett annat LSS-boende. En del av uppgifterna kan betraktas som kränkande. Efter att ha gjort en utredning av händelsen gör nu vård- och omsorgsförvaltningen en anmälan enligt lex Sarah till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Läs vidare här