Kravet på månadsvis redovisning av assistans som utförs i avvaktan på beslut i ärende om assistansersättning ……..

Kravet på månadsvis redovisning av assistans som utförs i avvaktan på beslut i ärende om assistansersättning gäller inte assistans som utförs under tid då ärendet överprövas i domstol.

Läs vidare har