Få använder myndigheternas e-tjänster

Personer med funktionsnedsättning tillhör dem som i mindre utsträckning använder digitala tjänster hos olika myndigheter.

Läs vidare här