Det måste bli enklare att kräva sin rätt

ILI-projektet Disability Rights Defenders, DRD, har funnits i snart två år

Läs vidare här