Anser att läkarintyg bara är en rekommendation

Ett läkarintyg om personlig assistans är bara att betrakta som en rekommendation.

Läs vidare här