Bolaget

Spira Assistans AB startade 2010 med tanken att kunna förbättra levnadsvillkoren och öka rätten till Assistans på lika villkor. Redan 2011 fick vi vårt tillstånd från Socialstyrelsen att bedriva assistans.

Bolagets ledord ”Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter – Spira Assistans skapar Möjligheter” är något som genomsyrar hela vårt tänk gentemot våra kunder och samarbetspartners. Vi finns för att vi vill förändra och vi strävar ständigt efter att bli bättre.

Spira Assistans har till skillnad från många andra företag i branschen juridiska kunskaper inom området och bred erfarenhet av olika funktionsnedsättningar såväl hos barn som hos vuxna.

Vår strävan är att vara transparenta ett exempel kan vara att vi ALLA bolag inte har någon beslutanderätt gentemot kommun eller försäkringskassan. Enkelt uttryck är är det så att vi som anordnare/bolag inte bestämmer hur många timmar du blir beviljad. Vi kan lägga fram dina behov så bra som möjligt så att det blir enklare för försäkringskassan eller kommuner att fatta sina beslut.

Vidare har vi genom året hört så många gånger att “om vi byter bolag så får vi inte behålla vårat beslut”. Så är det verkligen inte LSS-lagen är gjord på ett enkelt beskrivet sätt att det timmar du blivet beviljad till har du rätt till oavsett vilket anordnare/bolag du väljer.