Bolaget

Spira Assistans AB startade 2010 med tanken att kunna förbättra levnadsvillkoren och öka rätten till Assistans på lika villkor. Redan 2011 fick vi vårt tillstånd från Socialstyrelsen att bedriva assistans.

Bolagets ledord ”Ditt liv, Dina val, Dina rättigheter – Spira Assistans skapar Möjligheter” är något som genomsyrar hela vårt tänk gentemot våra kunder och samarbetspartners. Vi finns för att vi vill förändra och vi strävar ständigt efter att bli bättre.

Spira Assistans har till skillnad från många andra företag i branschen juridiska kunskaper inom området och bred erfarenhet av olika funktionsnedsättningar såväl hos barn som hos vuxna.